Studio Projektowe - ENPRO Edwin Nowak

Rok założenia - 1993.

Podstawową działalnością firmy jest projektowanie na terenie całego kraju w branży elektroenergetycznej w zakresie:

 • linii i sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia;
 • wszelkiego typu stacji transformatorowych 15/04 kV;
 • rozdzielni SN i nn;
 • wszelkich przyłączy elektroenergetycznych;
 • instalacji odbiorczych siły budynków i hal;
 • kompensacji energii biernej i wyższych harmonicznych;
 • oświetlenia ulic, placów i wszelkich wnętrz;
 • wszelkich układów pomiarowych energii elektrycznej.

Projektanci firmy posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w branży elektrycznej bez ograniczeń. Projekty budowlane oraz budowlano-wykonawcze realizujemy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak również z opracowaniem szczegółowych kosztorysów inwestorskich. Część graficzną projektów realizujemy w programie ACAD. Parametry sieci oraz uziemień, obliczamy przy użyciu własnych aplikacji, które otrzymały rekomendacje między innymi Politechniki Poznańskiej.

Zajmujemy się także nadzorami autorskimi i inwestorskimi oraz pomiarami odbiorczymi i eksploatacyjnymi.

Firma oferuje również doradztwo w zakresie:

 • optymalizacji sposobu wykorzystywania energii elektrycznej;
 • optymalizacji kosztów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej;
 • pomoc we wszelkich kontaktach z zakładem energetycznym związanych z nowymi inwestycjami lub złymi parametrami dostarczanej energii elektrycznej.

Firma ENPRO jest współtwórcą programów ułatwiających projektowanie. Są to programy do obliczania dowolnie skonfigurowanych sieci 0,4 kV oraz dowolnie skonfigurowanych uziemień. W sprawie udostępnienia wersji demo tych programów prosimy o kontakt mailowy.